Siglinn Burman

Utbildning

2008-2011 Kandidatexamen Keramik och Glas, Konstfack, Stockholm

2005-2007 Keramik, Capellagården, Vickleby

Utställningar

2011 Examensutställning, Konstfack, Stockholm

2008 "In Marble" (grupputställning) Svenska Ambassaden, Tokyo

2007 Sommarutställning, (grupputställning) Capellagården, Vickleby

2006 Sommarutställning, (grupputställning) Capellagården, Vickleby

Stipendier

2011 Stiftelsen Siv och Carl Malmstens minne

2009-2011 Fabrikör J.L Eklunds Hantverksstiftelse